ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Učenici trećeg razreda iz Osnovne škole „Olga Petrov“ u Barandi, se redovno bave različitim aktivnostima kako bi sačuvali prirodu i sredinu u kojoj borave.

 

Mnoštvo aktivnosti se sa učenicima  realizuju tokom jedne školske godine, od sakupljanja novinske hartije, plastičnih flaša, čepova, limenki... do uređivanja školskog dvorišta, održavanje higijene prostora, sađenja cveća i održavanje malog školskog povrtnjaka.

Svaka aktivnost podstiče drugu, usađujući u đacima potrebu i volju za savesnim ponašanjem. Tako je i nastala „Radionica-reciklaonica“, gde učenici uče da odbačenom materijalu reciklažom  daju novu namenu i lepotu. Pa su tokom rada u ovoj radionici nastajali muzički instrumenti, igračke, nakit, korpice, tašnice, kreirani su kolaži, dekolaži i diorame. Đaci su kroz uživanje u kreativnom stvaralaštvu uspeli da osmisle i nove zabavne društvene (grupne) igre koje ih obavezuju da koriste flaše, čepove, krpenjače…

Na ovaj način su nastale jednostavne zabavne igre koje su đaci nazvali: „ČEPIGRA“  „KRPEMIDE“  „FLAŠKA“ i „KREIRKO“. Sve igre su takmičarskog karaktera, kako bi se negovao takmičarski duh uz toleranciju i međusobno uvažavanje.

Opis igara:

1. „ČEPIGRA“, učenici su podeljeni u dve vrste. Jedan po jedan učenik prilazi do dela gde se nalazi gomila plastičnih čepova i imaju tri pokušaja da jedan čep ubace u plastičnu posudu na određenoj udaljenosti. Pobeđuje ona grupa koja je ima više čepova u svojoj plastičnoj posudi.

 

cepigra

 

2. „KRPEMIDE“, učenici su ponovo podeljeni u dve nove grupe. Jedan po jedan učenik krpenjačom pokušava da obori piramidu složenu od kartona za ubrus, postavljene na određenoj udaljenosti. Svaku oborenu piramidu đaci beleže na papiru. Pobeđuje ona grupa koja je oborila više kartonskih rolni, krpenjačom.

 

krpemide

 

3. U igri „FLAŠKA“, sledi nova podela đaka u dve grupe. Učenici jedan po jedan pažljivo nose veliku praznu plastičnu flašu na otvorenom dlanu bez pridržavanja, hodaju do označenog mesta i nazad do svoje grupe. Pobeđuju oni učenici koji imaju manje palih flaša prilikom hodanja.

 

flaska

 

4. „KREIRKO“ i za ovu igru đaci su podeljeni u nove dve grupe. Svaka grupa dobija istu količinu kartonskih rolni od ubrusa i plastičnih čepova. Na znak učitelja đaci treba da za određeno vreme oblikuju čoveka, drvo i kuću. Pobeđuje ona grupa koja je upotrebila celokupan materijal za igru i čiji je rad najviše (najlepše) ličio na zadatu temu.

kreiranje figure

kreirko drvo

kreirko kuca

kreirko covek

 

Značaj ovih igara se nalazi u tome što su to društvene igre koje se igraju u prirodi, one neguju saradničke odnose, spretnost, snalažljivost, podstiču kreativnost, takmičarski duh, usmeravaju na uvažavanje tuđeg mišljenja i čine da se razvija svest u smeru osmišljavanja novih društvenih igara uz upotrebu materijala pogodnog za reciklažu.

 

Školski zeleni novinari trećeg razreda

Učiteljica Nada Kljajić