ZAGLAVLJE GORNJE PROLEĆNO

POSTAVKA 22 23    ŠZP NASLOVNA 370 X 278 PMO KOCKA 370 X 278 PIKSELA

SAŠA BOOKS I M LOVIN 770 X 135

media/k2/items/src/ca332973fc363da77aefed58534dcd5c.jpg 0
Saša Jovanović
Oct 21 2019

Eko škola ''Dragoljupče''iz Dračića i ove školske godine ima ambiciozan ekološki akcioni plan. Već na samom početku školske godine nižemo brojne aktivnosti.

media/k2/items/src/e9ad9fee9d0bc73e0b2c055eb0b268ce.jpg 0
Saša Jovanović
Oct 21 2019

Nakon završetka jednogodišnjeg realizovanja međunarodnog ekološkog programa „Eko – škole“, „Stonogica“ je stekla status Ekološke ustanove.

media/k2/items/src/2722f6bcd13027c06fe9d3b0e6f955cf.jpg 0
Saša Jovanović
Apr 27 2019

Insekti (lat. Insecta) su najmnogobrojnija klasa životinja. Vrlo su raznoliki po obliku i načinu života. Većinom su malih razmera a telo im je sastavljeno iz tri jasno ...