ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Insekti (lat. Insecta) su najmnogobrojnija klasa životinja. Vrlo su raznoliki po obliku i načinu života. Većinom su malih razmera a telo im je sastavljeno iz tri jasno odeljena dela: glave, grudi i trbuha.

 

Na glavi imaju par pisaka i tri para usnih delova. Na grudima sa donje strane imaju tri para člankovitih nogu a sa gornje dva para krila, ređe jedan par ili su bez njih.

Prema građi krila i usnog aparata dele se na mnogobrojne redove: tvrdokrilce, opnokrilce, pravokrilce, leptire, dvokrilce, riličare itd. Razvijaju se preobražajem (metamorfozom) koja može da bude potpuna (obuhvata jaje, larvu, lutku i odraslog insekta) ili nepotpuna (bez stadijuma lutke).

Igraju značajnu ulogu u prirodi, kao oprašivači biljaka, a mnogi su velike štetočine poljoprivrednih i šumskih kultura ili paraziti čoveka (buva, stenica) i domaćih životinja (obad, golubačka mušica).

Mnogi su prenosioci epidemičnih bolesti čoveka i stoke (tifus, malarija, spavaća bolest). Mnogi su korisni kao paraziti i predatori štetnih insekata. Direktno su korisni pčela i sviloprelja.

Procenjuje se da postoji oko 800.000 opisanih vrsta insekata, što je više od broja svih ostalih vrsta životinja zajedno.

Insekti žive na svim mestima na Zemlji, u svim okruženjima, mada je jako mali broj insekata prilagođen životu u moru.

Nauka o insektima se zove entomologija.

 

INSEKTI 1

INSEKTI 2

INSEKTI 3

INSEKTI 4

INSEKTI 5

INSEKTI 6

INSEKTI 7

INSEKTI 8

INSEKTI 9