ZAGLAVLJE GORNJE PROLEĆNO

To je lak, rastresit pesak, pomešan s vodom. Zrnca živog peska razlikuju se od običnog po tome

 

što su okrugla, a ne uglasta ili oštra. Voda prolazi između njih, razdvaja ih i podiže tako da zrna živog peska plivaju. Zato ona i ne mogu da drže na sebi čvrste predmete. Kada neko upadne u živi pesak neće sasvim potonuti, jer tu ima dosta vode, pa plivanjem može da se održi na površini. Samo je važno znati da pokreti u tom slučaju treba da budu lagani, pa će se živi pesak ponašati slično vodi.

 

živi pesak jpg