ZAGLAVLJE NASLOVNE

Vombati su kratkonogi, mišićavi torbari, sa prirodnim staništem u Australiji.

 

Telo im je dugačko oko 1 metra, i imaju kratki patrljasti rep.

vombat najstariji na svetu Patrik

 

Prilagodljvi su mnogim staništima, a nalaze se u šumskim, planinskim i pustarskim oblastima jugoistočne Australije, uključujući Tasmaniju, kao i izolovani predeo od oko 300 hektara u „Eping Forest“ nacionalnom parku u Kvinslendu.

 

VOMBATI AUSTRALIJA

 

Vombat je mali torbar koji ima navike glodara: kopa duge podzemne hodnike, u koje se uvlači preko dana. Uveče napušta jazbinu i traga za hranom: travom, korenjem, korom drveta i gljivama.

 

Vombatus ursinus Maria Island National Park

 

Iako živi u velikim grupama, nije društven i svađa se sa članovima svog "plemena".

 

Vombats 7