ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Svet oko nas

BUDIMO DEO REŠENJA PROBLEMA VEZANOG ZA ENERGIJU!

BUDIMO DEO REŠENJA PROBLEMA VEZANOG ZA ENERGIJU!

Da bi zadovoljio svoje „potrebe“, savremeni čovek iskorišćava prirodna bogatstva u tako velikim količinama da će sledeće generacije oskudevati ili ih uopšte neće imati.

ŠTA SU I KAKO NASTAJU KISELE KIŠE?

ŠTA SU I KAKO NASTAJU KISELE KIŠE?

Sagorevanjem fosilnih goriva oslobađaju se gasovi koji se u vazduhu pretvaraju u sićušne kapljice kiseline, koje se na zemlju vraćaju s padavinama – kišom ili snegom.

ŠTA JE TO UGLJEN-DIOKSID (CO2)?

ŠTA JE TO UGLJEN-DIOKSID (CO2)?

Najvažniji gas sa efektom staklene bašte na Zemlji je ugljen dioksid, CO2.

ENERGIJA BIOMASE

ENERGIJA BIOMASE

Energija biomase je energija sadržana u materijama biljnog ili životinjskog porekla.

GEOTERMALNA ENERGIJA

GEOTERMALNA ENERGIJA

Geotermalna energija je energija tople Zemljine unutrašnjosti.

ENERGIJA VODENIH TOKOVA

ENERGIJA VODENIH TOKOVA

Energija vode je energija kretanja. Tu se ubraja energija rečnih tokova i morskih talasa, plime i oseke.

ENERGIJA VETRA

ENERGIJA VETRA

Vetar je vazduh u pokretu. Njegova se energija može koristiti za proizvodnju električne energije. Takve elektrane zovu se vetroelektrane.

ENERGIJA SUNCA

ENERGIJA SUNCA

Sunčevu energiju možemo da iskoristimo za zagrevanje naših kuća i škola, ali i za proizvodnju električne energije.

KOJE SU VRSTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

KOJE SU VRSTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

Obnovljivi izvori energije su stalno prisutni u prirodi i ne možemo da ih potrošimo, zato što se neprestano obnavljaju.

ŠTA SU TO NEOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE?

ŠTA SU TO NEOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE?

Danas se većina potreba za energijom namiruje upotrebom neobnovljivih izvora energije - uglja, nafte i gasa.