ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Svet oko nas

Pixabay License

ISLAND JE DRŽAVA S NAJMANJE ŠUMA U EVROPI

Na Islandu su šume toliko retke ili su njihova stabla toliko mlada pa se ljudi često šale da se oni koji se u šumi izgube samo treba da ustanu kako bi videli gde su.

KOŠNICE NA LITICI KINESKE PLANINE ŠENONGĐIJA GUANMEN

KOŠNICE NA LITICI KINESKE PLANINE ŠENONGĐIJA GUANMEN

Smeštena na mestu gde se susreću različite klime, biljne i životinjske vrste, planina Šenongđija Guanmen (Shennongjia Guanmen) ima idealne uslove za razmolik biljni i životinjski svet.

BAKTERIJA KOJA JEDE PLASTIKU

BAKTERIJA KOJA JEDE PLASTIKU

Plastika zagađuje svaki kutak naše planete. Od dubina okeana, preko šuma i pustinja, sve do leda na Arktiku.

BUDIMO DEO REŠENJA PROBLEMA VEZANOG ZA ENERGIJU!

BUDIMO DEO REŠENJA PROBLEMA VEZANOG ZA ENERGIJU!

Da bi zadovoljio svoje „potrebe“, savremeni čovek iskorišćava prirodna bogatstva u tako velikim količinama da će sledeće generacije oskudevati ili ih uopšte neće imati.

ŠTA SU I KAKO NASTAJU KISELE KIŠE?

ŠTA SU I KAKO NASTAJU KISELE KIŠE?

Sagorevanjem fosilnih goriva oslobađaju se gasovi koji se u vazduhu pretvaraju u sićušne kapljice kiseline, koje se na zemlju vraćaju s padavinama – kišom ili snegom.

ŠTA JE TO UGLJEN-DIOKSID (CO2)?

ŠTA JE TO UGLJEN-DIOKSID (CO2)?

Najvažniji gas sa efektom staklene bašte na Zemlji je ugljen dioksid, CO2.

ENERGIJA BIOMASE

ENERGIJA BIOMASE

Energija biomase je energija sadržana u materijama biljnog ili životinjskog porekla.

GEOTERMALNA ENERGIJA

GEOTERMALNA ENERGIJA

Geotermalna energija je energija tople Zemljine unutrašnjosti.

ENERGIJA VODENIH TOKOVA

ENERGIJA VODENIH TOKOVA

Energija vode je energija kretanja. Tu se ubraja energija rečnih tokova i morskih talasa, plime i oseke.

ENERGIJA VETRA

ENERGIJA VETRA

Vetar je vazduh u pokretu. Njegova se energija može koristiti za proizvodnju električne energije. Takve elektrane zovu se vetroelektrane.