ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Planeta Zemlja lepa i draga 

u sebi nosi mnoga blaga 

 

šume, planine, ravnice i reke 

samo su prirodne lepote neke,

koje treba čuvati i paziti

a nikako uništavati i gaziti.

 

Zato neka se svako odvaži 

i počne da razmišlja o 

RECIKLAŽI.

 

 

Papir stari i novine 

dobiće neko novo lice 

a drvo će imati krošnju 

na koju će da sleću ptice.

Razne kutije od kartona 

doživeće novo izdanje

a na Planeti se menja stanje.

 

Plastične igračke, čaše i flaše 

više me uopšte ne plaše

recikliraću i njih 

i pametno srediti 

i okolinu moju urediti.

 

Ne ispuštajte dim ni štetni gas

moli Planeta sve nas.

Zato u školi, kod kuće

u selu, gradu ili na plaži 

ti uvek razmišljaj o 

RECIKLAŽI.