ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Da li znamo dovoljno o ovim ljupkim i plemenitim životinjama? Na svetu živi oko 40 različitih vrsta delfina, a većina njih ima prilično dug životni vek od 40 do 80 godina.

Delfini su fascinantne životinje poznate po svom šarmu, plemenitosti, intelegenciji i druželjubivosti. Jedne su od najomiljenijih životinja u svetu. Mnoge sposobnosti koje ova divna bića imaju čini ih jako interesantnim i jedinstvenim.

Delfini imaju sposobnost prepoznavanja, pamćenja i rešavanja problema. Upravo zato se smatraju za jednu od najinteligentnijih životinja. Pored dobro razvijenog mozga, imaju i poseban slušni aparat – sonar koji im omogućava da čuju izuzetno široku skalu zvučnih talasa, naročito ultrazvuke i da odrede položaj raznih predmeta u moru, čak i na velikoj udaljenosti.
Tokom spavanja, jedna polovina mozga kod delfini je budna, a druga spava, iz razloga što nisu u stanju da dišu automatski, a na ovaj način su u mogućnosti da svesno kontrolišu disanje i da povremeno isplivaju na površinu kako bi uzeli vazduh.
Nedavno je došlo do veoma interesantnog otkrića da delfini međusobno razgovaraju i da se dozivaju po imenu, tj. svaki delfin ima razvijen poseban signal za raspoznavanje, koji ustvari predstavlja ime. Utvrđeno je da postoje dve različite grupe signala – jedni služe za dozivanje, a drugi za razgovor.

Zableženi su brojni slučajevi delfina koji pomažu jedni drugima u nevolji, kao i čoveku prilikom brojnih brodoloma i davljenja. Jedan od najdirljiviji načina na koji delfini pokazuju svoju privrženost čoveku je njihovo „lekovito dejstvo“ na bolesnu, autističnu decu, koja rado plivaju sa njima.

Najveća vrsta delfina su kitovi ubice (Orke). Da, ove životinje pripadaju porodici delfina, ne kitova, uprkos nazivu.
Delfini koji žive u reci Amazon su specifični jer plivaju „naglavačke“! Grbe na leđima okrenute su prema dnu, a smatra se da im to pomaže da lakše nađu hranu.

Delfini maju ključnu ulogu u održavanju zdravlja morskih ekosistema, a time i ljudskog zdravlja. Uprkos tome, čovek ih je iz nesmotrenosti, neodgovornosti, a najčešće iz obesti i pohlepe, doveo na ivicu istrebljenja.
Zbog velikog lova u ribarstvima širom sveta, na svaka dva minuta strada delfin ili kit. Svake godine više od 300.000 delfina i kitova zapetlja se i utopi u ribolovnim alatima kao što su mreže.
Delfini i kitovi imaju snažan uticaj na životne sisteme u kojima žive, pa bi značajnije smanjenje njihove brojnosti moglo da ima katastrofalne učinke na te ekosisteme.
Iako ne sumnjamo da ste se i pre divili ovim plemenitim životinjama, sigurni smo da sada imate još više razloga da ih obožavate! Inače, samo da znate: delfini nisu ribe već sisari!