ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Pošto malo ljudi danas vodi računa o prirodi, naša Zemlja postaje sve zagađenije mesto.

 

Znate da zagađenje ima veoma loš uticaj na životnu okolinu, vazduh, vodu, zemljište, a da li znate kakav uticaj ima na ljude?

Istraživač Sefi Rot još 2011. je dokazao da zagađenje vazduha utiče na zdravlje ljudi, produktivnost, stupanj kriminala i ponašanje. Prema njegovim istraživanjima, studenti su na ispitima postizali najlošije rezultate danima kada je okolina bila najzagađenija i najviše varali na testovima. Druga njegova studija iz 2016. je to potvrdila i  što je još zanimljivije, dokazala da gradovi sa najvišom stopom zagađenja imaju najvišu stopu kriminala, bez obzira na rasu, starost i pol populacije. Utvrđeno je  i da ljudi u zagađenim oblastima postaju anksiozniji.

 

zagadjenje

 

Prema istraživanju Ujedinjenih nacija, stanovnici svih gradova na Balkanu suočeni su sa veoma visokim stepenom zagađenja vazduha što smanjuje njihov životni vek. Zagađen vazduh u gradovima Zapadnog Balkana izaziva 15-19% smrtnih slučajeva od ukupnog broja i skraćuje životni vek za 1,1 do 1,3 godine.

Zagađenje znatno utiče na mnoge organe čoveka. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, štetne materije utiču na imunitet, povećavaju rizik od nastanka karcinoma i na funkcije organa kao što su pluća, bubrezi, jetra i creva.

Da li smo svesni opasnosti od zagađenja po naše zdravlje? Ako bar delimično jesmo, probajmo onda da nešto promenimo. Smeće bacajte isključivo u kantu za otpatke, kad god možete idite pešice, racionalno trošite proizvode, reciklirajte i štedite energiju.

 

Jelena Janićijević, Mila Jovović i Mia Petrović 8. razred

Mentor Slavica Radivojević