ZAGLAVLJE NASLOVNE

U blizini našeg sela nalazi se grad Smederevo sa najprljavijim ulicama. Ljudi koji u njemu žive ne brinu o svojoj okolini.

 

Smederevo ima jednu od najlepših srednjevekovnih tvrađava kojom se može pohvaliti ali i ulice, prolaze između zgrada šetališta puna smeća što nije za pohvalu.

 

GRAD NA DUNAVU

Ljudi prolaze pored smeća i ne reaguju, ne sklone ništa kao da im smeće  ne smeta.

Građani koji žive u Smederevu, a i oni koji svakodnevno dolaze u grad, nemaju ekološku svest. Ljudi bacaju smeće na ulice, pored puteva, ispred prodavnica. Najviše bacaju pored kontejnera umesto u kontejner.

Javna obuka o pravilnom korišćenju kontejnera bi bila korisno za grad i okolinu.

Svaki čovek treba da nauči šta je ekologija i čime se ona bavi.

Ljubav prema prirodi, okruženju se pokazuje tako što se o njima svi brinu, čuvaju ih i ne prljaju. 

 

 

SkobaljOŠ Ivo Lola Ribar

 

Školski zeleni novinar 2. razreda

Sara Branković                                  

Jelena Nikolić

Tijana Nikolić                                    

Vanja Radojković

Helena Andrejević

 

Ментор Slađana Dobrota