ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE cika keka

Školski zeleni novinari  osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Crvenke, posetili su firmu  „Sigma-Hlorogen“ koja se bavi  proizvodnjom tehnološke opreme i postrojenja za završnu dezinfekciju vode za piće.

 

Sagovornik im je bio hemijski inžinjer Silvester Kolić koji je na početku rekao: „Voda koju pijemo  se mora denzifikovati, a jedan od načina je primena mašina koje Sigma pravi.“

crvenka hlorogen 4

Kako regulišete otpad koji nastaje tokom proizvodnje?

- U okviru procesa proizvodnje se susrećemo sa nekim materijalima, opasnim hemikalijama koji zagađuju životnu sredinu pa zato preduzimamo mere opreza i  bezbednosti kako se ne bi povredili, a pritom ne smemo ugroziti našu životnu sredinu. U zavisnosti od toga kakva je to vrsta otpada, materijala ili hemikalija otpad se deli u sledeće grupe: industrijski otpad koji nastaje u procesu poroizvodnje i on se klasira i skladišti, opšti  otpad, kancelarijski otpad i hemikalije. Svaka vrsta otpada ima svoj kontejner.

crvenka hlorogen 5

Na koji način se prečišćava voda?

- To je najčešće filtracija, peščanim filterima - hemijskim reakcijama. Dodavanjem određenih hemikalija dolazi do neutralizacije nečistoća.

crvenka hlorogen 7

 

Šta su to piktogrami?

- Piktogram je slika na etiketi proizvoda koja sadrži simbol upozorenja, posebne je boje i pruža informaciju kako te hemikalije mogu uticati na naše zdravlje.

VUK KARADŽIĆ CRVENKA hlorogen 6 razred GRUPNO 8

Jana Romić, Dušan Matić, Iva Abutović 6. razred

Mentor: Jelena Kerekeš

crvenka hlorogen 6