ZAGLAVLJE NASLOVNE


Ne kao moda, već kao promena načina života, u svetu se sve više nosi zeleno i biorazgradivo. Akcije se odvijaju u brojnim prodavnica širom sveta jer se u ponudu uvode biorazgradive kese za nošenje namirnica.


Ova promena nije privremene prirode jer biorazgradive kese, srećom, postaju sve više deo navike velikog broja kupaca koji budućnost Zemlje žele da učine čistijom i sigurnijom. Iz tog razloga se sve više koriste i biorazgradive kese za otpatke koje su relativno nove na našem tržištu.

Biorazgradive kese


Velika, srednja i mala 100% biorazgradiva kesa za nošenje može se upotrebiti više puta, a zagađenja okoline upotrebom takve kese nema. Nakon 180 dana u potpunosti se raspadne i pretvori u korisni kompost. Dobija se procesom prerade biorazgradive i kompostirajuće sirovine zasnovane isključivo na bio osnovi. Čak i boje za štampu na kesama su biorazgradive.

Biorazgradive kese


Sa simboličnim potezom korišćenja biorazgradivih kesa postižu se više nego simbolični rezultati: smanjuje se zagađenje tla i vode, doprinosi prirodnom rastu biljaka, a mlađim generacijama se usađuje savršen primer odnosa prema životnoj sredini.

Za razliku od brojnih modnih i sličnih trendova, trend biorazgradivih kesa nije prolazan i ne traje samo jednu sezonu. Korišćenje takvih kesa malen je korak koji u konačnici donosi ogromne pozitivne rezultate. Samo jedna osoba svojim ekološko-osvještenim delovanjem može učiniti zaista mnogo. A kad se broj osoba znatno poveća i proširi, onda je jasno da gledamo prema "zelenijoj " i čišćoj budućnosti.

Priroda nam je dala puno, vreme je da joj uzvratimo na najbolji mogući način - korišćenjem biorazgradivih kesa na bio bazi.

Činjenice o plastičnim kesama:

  • Godišnje se na svetskom nivou koristi oko 500 milijardi kesa.
  • Plastičnim vrećicama (zavisi od vrste plastike) potrebno je 2-10 godina za razgradnju.
  • Manje od 1% vrećicas se reciklira. Pošto je skuplje raciklirati nego napravit novu kesu.
  • Od 1 do 3% plastičnih kesa su reciklirane plastične kese.
  • Godišnje oko milijardu morskih ptica i sisara umre zbog plastičnih kesa.