ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Energija vode je energija kretanja. Tu se ubraja energija rečnih tokova i morskih talasa, plime i oseke.

 

Od svih obnovljivih izvora energije, danas se najviše koristi energija rečnih tokova, koju još nazivamo i hidroenergija.
Energija vodenih tokova koristila se još u davna vremena u vodenicama, za mlevenje žita i dobijanje brašna. Danas se rečni tokovi najviše koriste za pokretanje generatora pomoću kojih se dobija električna energija. Takva postrojenja nazivamo hidroelektranama.
PREDNOSTI
Hidroenergija je obnovljiva, jer neće prestati da pada kiša.
Hidroelektrane ne ispuštaju zagađujuće gasove u životnu sredinu.
Hidroelektrane su pouzdanije nego sunčeve elektrane ili vetroelektrane, jer obično imaju rezervoare vode i mogu da se puste u pogon po potrebi.
NEDOSTACI
Izgradnja velike hidroelektrane je jako skupa.
Velike hidroelektrane zauzimaju puno mesta, koje bi možda bilo pogodno za naselja ili poljoprivrednu proizvodnju.
Životinjski i biljni svet strada kada se velika površina plavi da bi se stvorilo akumulaciono jezero.
ŠTA JE TO AKUMULACIONO JEZERO I ČEMU SLUŽI?
Količina vode u rekama zavisi o toga koliko je kiše palo, a u nekim krajevima i od količine snega koji se otapa. Da bi se električna energija mogla proizvoditi i u vreme suše i niskog vodostaja, uz hidroelektrane se često gradi veštačko jezero. Takvo jezero se zove akumulaciono jezero - u njemu se voda sakuplja kad je ima dovoljno.
Ipak, moramo voditi računa o tome da veštačka jezera mogu da jako naruše životnu sredinu!

PROJEKAT EKOLOŠKOG UDRUŽENJA „ZELENO PITANJE“ IZ NOVOG SADA  „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA POČETNIKE I OSTALE“ JE POMOGLA GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NOVOG SADA.