ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Geotermalna energija je energija tople Zemljine unutrašnjosti.

 

Nju možemo da koristimo za dobijanje električne energije i za zagrevanje naših domova.
KAKO JE NASTALA GEOTERMALNA ENERGIJA?
Što se dublje spuštamo u unutrašnjost Zemlje, postaje sve toplije jer je središte Zemlje izuzetno vruće. Tu Zemljinu toplotu nazivamo geotermalnom energijom. Ona je zarobljena u unutrašnjosti Zemlje još od njenog nastanka, a temperaturu održavaju i brojne reakcije koje se dešavaju u njenoj unutrašnjosti.
KAKO MOŽEMO DA KORISTIMO GEOTERMALNU ENERGIJU?
Na nekim mestima na Zemlji, podzemna voda se ugreje Zemljinom toplotom i izbija na površinu kao para ili vruća voda, ili se mogu izbušiti duboke rupe da bi toplota mogla da izađe na površinu. Para ili voda onda se mogu koristiti za dobijanje električne energije, ili za zagrevanje prostorija ili bazena.
ŠTA SU TOPLOTNE PUMPE?
I u slučajevima kad na raspolaganju nemamo vruće izvore, pomoću toplote tla možemo grejati naše domove u zimskim mesecima, a čak i hladiti tokom leta. Takvi sistemi koriste cevi ukopane u zemlju kroz koje struji tečnost, a nazivamo ih toplotnim pumpama. Na dubini od nekoliko metara, temperatura tla je stalna tokom cele godine i iznosi oko 10°C.
U zimskim mesecima tečnost koja struji preuzima na sebe toplotu tla i zagreva kuću, najčešće pomoću sistema podnog grejanja. U letnjim mesecima sistem radi obratno – tečnost preuzima toplotu toplog vazduha u kući, predaje je zemlji i tako se hladi. Takav način grejanja i hlađenja jako je efikasan pa znatno smanjuje račune za grejanje!
PREDNOSTI
Geotermalna energija je obnovljiva i neće nestati dok god je naša planeta pogodna za život.
Radom geotermalnih elektrana ispušta se vrlo mala količina zagađujućih materija u životnu sredinu.
Geotermalne elektrane su tihe.
NEDOSTACI
Mesta pogodnih za izgradnju geotermalnih elektrana ima jako malo.
Iako geotermalna energija neće nikad nestati, toplota jedne bušotine iscrpi se nakon nekog vremena i tada se elektrana mora zatvoriti.
Kad bismo kopali duboko u središte Zemlje, nakon svakih 100 metara dubine bilo bi za 3 °C stepena toplije.

PROJEKAT EKOLOŠKOG UDRUŽENJA „ZELENO PITANJE“ IZ NOVOG SADA  „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA POČETNIKE I OSTALE“ JE POMOGLA GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NOVOG SADA.