ZAGLAVLJE NASLOVNE

Veliki ekolozi iz Bukovca su aktivni tokom cele godine. Pored ekoloških aktivnosti, vredni su i kao školski zeleni novinari. Uz saradnju u okviru „Školskog zelenog press-a“ i dečijeg ekološkog časopisa „Čuvari ravnice“ već dugi niz godina sarađuju i sa dečijom ekološkom emisijom „Pitam se, pitam se“ na RTV VOJVODINA.

 

Učenici osnovne škole „22 avgust“ iz Bukovca, poznatije kao „Eko škola“, obeležavaju važne ekološke datume priređujući manifestacije, predavanja i akcije radi očuvanja planete Zemlje. Zajedno sa svojim nastavnicima osnovali su svoj ekološki tim nazvan „Eko patrola“'.

 

PLANETI JE POTREBNA POMOĆ 3 2

 

Uz podršku direktora i nastavnika, učinili su da njihova škola bude očuvana i zelenija. Ozelenjavanju i ukrašavanju  šarenim, mirišljavim cvećem  dvorišta škole, priključili su se i ostali đaci. Na visokim stablima kestena i bora, dom su pronašle ptičice. One sklonište nalaze u drvenim kućicama koje su prošle godine postavili učenici na Dan ptica.

 

PLANETI JE POTREBNA POMOĆ 3 6

 

Takođe, učenici su osnovali „Eko kutak“ ukrašen različitim vrstama biljka, kao i šarenim plakatima sa ekološkim parolama koji podižu đacima svest o važnosti recikliranja otpada, pošumljavanja i očuvanja resursa životne sredine.

 

PLANETI JE POTREBNA POMOĆ 3 3

 

Kao podsetnik, na stepenicama škole su postavili poruke radi podsećanja na bogatstvo i važnost očuvanja naše planete.

 

PLANETI JE POTREBNA POMOĆ 2

 

Za njihove aktivnosti zainteresovala se dečja emisija pod nazivom „Pitam se, pitam se“. Đaci su imali priliku da uspešno gostuju u toj emisiji dva puta prošle školske godine.

 

PLANETI JE POTREBNA POMOĆ 3 1

 

Zajedničkim angažovanjem učenika i nastavnika škola je učestvovala u programu Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i bila nagrađena za izuzetno zalaganje na polju širenja svesti o očuvanju životne sredine.

Budi i ti onaj koji će čuvati i podsticati ljude da ne zagadjuju već da čuvaju sva bogatstva prirode. Planeta ne može sve sama, potrebna joj je pomoć!

 

Slađana Traljić  8. razred

Mentor Danica Pušković

 

PLANETI JE POTREBNA POMOĆ 1